Home » Aktualności » Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2008/2009

Archiwum

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2008/2009

Pierwszego września uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Dla środowiska oświatowego Zgłobnia to rok wyjątkowy, z uwagi na uruchomienie w szkole Punktu Przedszkolnego w części finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Po mszy świętej, odprawionej przez księdza proboszcza Mariana Cebulę, odbyła się akademia z udziałem przedstawicieli władz samorządowych na czele z Panem Burmistrzem miasta i gminy Boguchwała – Wiesławem Dronką.
W gronie uczestniczących w inauguracji Gości byli też obecni : Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Boguchwała – Pan Leszek Kalandyk , radni Zgłobnia – Pan Tadeusz Kalandyk i Pan Wiesław Kwasek oraz sołtys wsi – Pan Jan Lis.
Licznie zgromadzeni Rodzice wraz z dziećmi oraz mieszkańcy Zgłobnia mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III – VI . Młodzi artyści powitali nowy rok szkolny z humorem, wierszem i piosenką pamiętając o szczególnym znaczeniu daty 01 września w historii naszej ojczyzny.
Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Bartłomiej Wisz w imieniu Rady Pedagogicznej i pracowników pożegnał odchodzącą na emeryturę długoletnią pracownicę placówki – Panią Grażynę Tapek.
Po akademii tradycyjnie uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych , zaś Goście wraz z Rodzicami zostali zapoznani przez dyrektora z nowo oddanym do użytku segmentem przedszkolnym.

Przemowienie dyrektora
Zapraszamy do obejrzenia galerii