Home »

 
 

PSO

 

Archiwum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

(I etap edukacyjny)

Przedmiotowy system oceniania 1-3 -kliknij

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ -kliknij

(II etap edukacyjny)

JĘZYK POLSKI

J.POLSKI KL. IV PSO-kliknij

J.POLSKI KL. IV KRYTERIA OCENIANIA-kliknij

Przedmiotowy system oceniania j.pllski klasy 5i 6-kliknij

MATEMATYKA

Klasa 4 – KLIKNIJ

Klasa 5 – KLIKNIJ

Klasa 6 – KLIKNIJ

Klasa 7 – KLIKNIJ

Klasa 8 –KLIKNIJ

PRZYRODA

PSO przyroda -kliknij

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PSO historia-kliknij

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmiotowy-system-oceniania-j.-angielski kliknij

MUZYKA

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV-VIII-kliknij

Kryteria oceniania uczniów na lekcjach muzyki-kliknij

TECHNIKA

PSO -zaj. techniczne– kliknij

PLASTYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-kliknij

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.VI KRYTERIA OCENIANIA-kliknij

Przedmiotowy system oceniania zajęcia komputerowe klasa 6-kliknij

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego-kliknij