Home » PZO

Archiwum

PZO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z uwzględnieniem oceniania podczas nauczania zdalnego

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

(I etap edukacyjny)

Przedmiotowy system oceniania 1-3 –KLIKNIJ

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – KLIKNIJ

(II etap edukacyjny)

JĘZYK POLSKI

KLIKNIJ

MATEMATYKA

KLIKNIJ

PRZYRODA

KLIKNIJ

BIOLOGIA

KLIKNIJ

GEOGRAFIA

KLIKNIJ

HISTORIA 

KLIKNIJ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI

KLIKNIJ

MUZYKA

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV-VIII-kliknij

Kryteria oceniania uczniów na lekcjach muzyki-kliknij

TECHNIKA

KLIKNIJ

CHEMIA

KLIKNIJ Klasa 7

KLIKNIJ Klasa 8

FIZYKA

KLIKNIJ

PLASTYKA

KLIKNIJ

INFORMATYKA

KLIKNIJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLIKNIJ

J.NIEMIECKI

KLIKNIJ

EDUKACJA DO BEZPIECZEŃSTWA

KLIKNIJ

 BIOLOGIA, GEOGRAFIA, TECHNIKA – ANEKS OCENIANIE ZDALNE 

KLIKNIJ