Home » PSO

PSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z uwzględnieniem oceniania podczas nauczania zdalnego

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

(I etap edukacyjny)

Przedmiotowy system oceniania 1-3 -kliknij

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ -kliknij

(II etap edukacyjny)

JĘZYK POLSKI

KLIKNIJ

MATEMATYKA

KLIKNIJ

PRZYRODA

KLIKNIJ

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI

Kliknij

MUZYKA

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV-VIII-kliknij

Kryteria oceniania uczniów na lekcjach muzyki-kliknij

TECHNIKA

KLIKNIJ

CHEMIA

KLIKNIJ

FIZYKA

KLIKNIJ

PLASTYKA

KLIKNIJ

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.VI KRYTERIA OCENIANIA-kliknij

Przedmiotowy system oceniania zajęcia komputerowe klasa 6-kliknij

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLIKNIJ

J.NIEMIECKI

KLIKNIJ

EDUKACJA DO BEZPIECZEŃSTWA

KLIKNIJ

 BIOLOGIA, GEOGRAFIA, TECHNIKA – ANEKS OCENIANIE ZDALNE 

KLIKNIJ