Home » Wymagania edukacyjne

Archiwum

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne  z uwzględnieniem oceniania podczas nauczania zdalnego

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

(I etap edukacyjny)

Wymagania edukacyjne 1-3 –KLIKNIJ

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – KLIKNIJ

(II etap edukacyjny)

HISTORIA 

KLIKNIJ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI

KLIKNIJ KLASA 4

KLIKNIJ KLASA 5

KLIKNIJ KLASA 6

KLIKNIJ KLASA 7

KLIKNIJ KLASA 8

MATEMATYKA

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

GEOGRAFIA

KLIKNIJ

BIOLOGIA

KLIKNIJ

PRZYRODA

KLIKNIJ

TECHNIKA

KLIKNIJ

MUZYKA

KLIKNIJ