Home » Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Archiwum

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że nasi uczniowie korzystają z nowoczesnych technologii na co dzień.  Urodzili się przecież z „tabletem w ręce”, ale chcemy, aby potrafili robić to mądrze i nie zapomnieli o komunikacji z innymi w realnym świecie.

 SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

(Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

Najważniejsze zagadnienia badań w ramach Szkoły Bezpiecznej Cyfrowo:

Czy warto spożywać posiłki wspólnie z dzieckiem? Oczywiście! Oto szereg korzyści, których być może Rodzice nie są świadomi!

Swobodna zabawa z życiu dziecka! Jakie korzyści przynosi? Oto kilka ważnych informacji!

Czym jest depresja? Jak ją rozpoznać a jak zapobiegać depresji? Zapraszamy do zapoznania się z infografikami,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonymi wśród uczniów na temat grania w gry komputerowe