Home » Aktualności » Od 01.09.2008 r. rusza przedszkole!

Archiwum

Od 01.09.2008 r. rusza przedszkole!

Zgodnie z przyjętym planem rozwoju placówki od 01 września 2008r. przy naszej szkole zostanie uruchomiony Oddział Przedszkolny , obejmujący na początek grupę 3-4 latków.

Szanowni Rodzice !
Z satysfakcją informuję, że prace remontowe zmierzające do technicznego przygotowania w naszej szkole Oddziału Przedszkolnego przebiegły zgodnie z planem i przyjętymi założeniami. Dzięki finansowemu wsparciu władz Gminy Boguchwała od 01 września 2008r. zostanie uruchomiony Oddział 3 i 4 – latków z odpowiednim zapleczem , wyżywieniem i opieką świetlicową. Koncepcja zakłada również dalszą kontynuację Świetlicy dla pięciolatków, która z powodzeniem funkcjonuje w naszej szkole już od dwóch lat i spotkała się z Państwa aprobatą. Radosnym dopełnieniem podjętych działań stała się pozytywna ocena złożonej przez naszą szkołę aplikacji w zakresie pozyskania środków unijnych z myślą o tworzonym Przedszkolu.
Projekt nauczycielski pod nazwą : „Bajkowy Świat Przedszkolaka” przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zyskał wysoką ocenę formalną i merytoryczną specjalnej komisji asesorów przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
To oznacza, między innymi wzbogacenie nowopowstającego Przedszkola o szeroką ofertę zajęć edukacyjnych dla naszych najmłodszych dzieci ( język angielski, język niemiecki, rytmika, zajęcia ruchowo-korekcyjne, zajęcia edukacji teatralnej )
W drugiej połowie sierpnia odbędzie się drugie organizacyjne spotkanie z Rodzicami naszych Przedszkolaków. O jego terminie dokładnie Państwa poinformuję.

dyrektor SP w Zgłobniu
Bartłomiej Wisz