Home » O szkole » Kadra » Nauczyciele

Archiwum

Nauczyciele

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Agata Świder

Wykształcenie: Ukończyłam studia magisterskie na kierunku „Nauczanie początkowe” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Jestem również absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego w Łańcucie. Posiadam również kwalifikacje specjalisty terapii pedagogicznej (Kurs Kwalifikacyjny „Terapia Pedagogiczna”). Jestem nauczycielem dyplomowanym.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Zofia Byjoś

Wykształcenie: Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku „Wychowanie Fizyczne”. Posiadam uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej poprzez ukończenie studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, jestem instruktorem sportu – piłka siatkowa. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PLASTYKI

mgr Bogumiła Dąbrowska

Wykształcenie: Ukończyłam studia magisterskie na kierunku „Nauczanie początkowe” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, jestem również nauczycielem plastyki – kwalifikacje do nauki tego przedmiotu uzyskałam kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I MUZYKI

mgr Agata Płaza

Wykształcenie: Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na wydziale Społeczno-Pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego. W 2012r. ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu sztuki ( plastyka, muzyka )organizowane przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jestem nauczycielem dyplomowanym.

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Agata Król – Drzał

Wykształcenie: Jestem nauczycielem dyplomowanym. Absolwentką studiów wyższych na wydziale Filologii Polskiej WSP w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa z technikami informacyjnymi. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny „Pedagogika lecznicza”.


NAUCZYCIEL HISTORII

mgr Krystyna Miłek

Wykształcenie: Jestem nauczyciele dyplomowanym. Ukończyłam studia kierunkowe: „Nauczanie początkowe”.
Studia podyplomowe:
– „Bibliotekoznawstwo z technologiami informacyjnymi”
– „Historia”
kurs kwalifikacyjny:
– „Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza”.

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

mgr Magdalena Fritz

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Absolwentką Wydziału Matematyczno -Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Matematyka o specjalnościach: „Nauczanie matematyki” oraz ” Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości”.
Ukończyłam studia podyplomowe: „Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawowej” oraz „Informatyka dla nauczycieli”


NAUCZYCIEL PRZYRODY I TECHNIKI

mgr inż. Bożena Drozdowska -Wnęk

Jestem absolwentką studiów wyższych na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam:
-studia podyplomowe w zakresie biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
-studia podyplomowe w zakresie przyrody na Uniwersytecie Rzeszowskim ,
-studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji na Uniwersytecie Rzeszowskim
-kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej w Centrum Usług Dydaktycznych „ART.-MAR” w Rzeszowie, dający kwalifikacje do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Karolina Majdzińska-Nowak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Języki Specjalistyczne, specjalność tłumaczeniowa. Wykształcenie pedagogiczne w zakresie nauki języków (angielskiego i rosyjskiego )zdobyłam na Uniwerswytecie Rzeszowskim. Podczas studiów przez prawie rok przebywałam z na najbardziej wysuniętym na północ uniwersytecie świata –  Tromso w Norwegii, gdzie studiowałam angielski i rosyjski. Posiadam 11 letnie doświadczenie w nauczaniu osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania językowego.

NAUCZYCIEL FIZYKI

mgr Anna Kulas

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Fizyki, specjalizacja Nauczanie Fizyki i Informatyki. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz matematyki, a także kurs doradzcy zawodowwego. Jestem nauczycielem mianowanym i posiadam dziesięcioletni staż pracy w różnych typach szkół państwowych.

NAUCZYCIEL CHEMII

mgr Gabriela Lubas

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Małgorzata Mitał