Home »

 
 

Dokumenty

 

Archiwum

Punktowy System oceniania zachowania KLIKNIJ

Statut Szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu  KLIKNIJ

Program profilaktyczno-wychowawczy KLIKNIJ

Regulamin świetlicy szkolnej KLIKNIJ

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole :KLIKNIJ

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole  KLIKNIJ