Home » O szkole » Klasy I – VIII

Klasy I – VIII

Nasi Wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa 1 – Pani mgr Bogumiła Dąbrowska

Klasa 2 – Pani mgr Agata Świder

Klasa 3 – Pani mgr Agata Płaza

Klasa 4 -Pani mgr Zofia Byjoś

Klasa 5 – Pani mgr Bożena Drozdowska-Wnęk

Klasa 6 – Pani mgr   Karolina Majdzińska-Nowak

Klasa 7 -Pani mgr Agata Król-Drzał

Klasa 8 – Pani mgr Krystyna Miłek