Home » O szkole »

 
 

Klasy I – VIII

 

Archiwum

Nasi Wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa 1 – Pani mgr Agata Płaza

Klasa 2 – Pani mgr Bogumiła Dąbrowska

Klasa 3 – Pani mgr Agata Świder

Klasa 4 -Pani mgr Karolina Majdzińska-Nowak

Klasa 5 – Pani mgr Agata Król-Drzał

Klasa 6 – Pani mgr Krystyna Miłek

Klasa 7 -Pani mgr Magdalena Fritz

Klasa 8 – Pani mgr Bożena Drozdowska-Wnęk