Home » O szkole » Klasy I – VIII

Archiwum

Klasy I – VIII

Nasi Wychowawcy w roku szkolnym 2023/2024

Klasa 1 – Pani mgr Agata Płaza

Klasa 2 – Pani mgr Bogumiła Dąbrowska

Klasa 3 – Pani mgr Agata Świder

Klasa 4 – Pani mgr Krystyna Miłek

Klasa 5 -Pani mgr Zofia Byjoś

Klasa 6 – Pani mgr Bożena Drozdowska-Wnęk

Klasa 7 – Pani mgr   Karolina Majdzińska-Nowak

Klasa 8 -Pani mgr Agata Król-Drzał