Home » Dla rodziców

Category Archives: Dla rodziców

Archiwum

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zgłobniu w związku z wystąpieniem COVID-19  

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Szkoły ………………….
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U. 2020 poz. 2087),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394).

 

 CEL PROCEDURY

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w Szkole Podstawowej w Zgłobniu  i po za nią, od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru ze Szkoły.

ZAKRES PROCEDURY

 1. Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć w formie stacjonarnej, a mianowicie:
 2. dydaktycznych,
 3. opiekuńczo- wychowawczych,
 4. rewalidacyjnych,
 5. rewalidacyjno- wychowawczych,
 6. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. konsultacyjnych,
 8. zajęć pozalekcyjnych,
 9. prowadzonych na terenie boiska szkolnego.
 10. Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Szkoly Podstawowej w Zgłobniu
 11. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu Szkoły.

SZCZEGÓŁOWY SPIS PROCEDUR

 1. PROCEDURY OGÓLNE
 2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY
 • PROCEDURY SANITARNE
 1. PROCEDURY STANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH
 2. PROCEDURY STANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ REWILIDACYJNYCH
 3. PROCEDURY STANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
 • PROCEDURY STANITARNE W BIBLIOTECE
 • PROCEDURY ŻYWIENIOWE
 1. PROCEDURY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
 2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
 3. ZASADY POMIARU TEMPERATURY CIAŁA. POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI WYKAZUJĄCYMI OBJAWY GORĄCZKOWE
 • ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • OCHRONA GODNOŚCI OSOBISTEJ – SKRZYNKA SYGNALIZACYJNA
 • ZNIESIENIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA PROCEDUR
 1. PRZEPISY KOŃCOWE

OGŁOSZENIE

Informuję Rodziców, że lista uczniów przyjętych do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu na rok szkolny 20120/21 jest do wglądu u Dyrektora Szkoły

Zapisy do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Z dniem 01.03.2018 r.( czwartek )

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu

 

OGŁASZA ZAPISY :

 

Do KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2018/2019

 

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2011 r.( objęte obowiązkiem szkolnym )
I DZIECI SZEŚCIOLETNICH URODZONYCH w 2012 r
.

( zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej )

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 

 • Dzieci urodzone w 2011 r. przyjmowane są na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA (druk do pobrania na stronie szkoły www.spzglobien.pl lub u wychowawczyni kl. III p. Agaty Świder lub u dyrektora szkoły)
 • Dzieci urodzone w 2011r. przyjmowane są na podstawie WNIOSKU rodziców (druk do pobrania na stronie szkoły www.spzglobien.pl lub u wychowawczyni kl. III p. Agaty Świder lub u dyrektora szkoły)

Zapisy  do 23.03.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.30 do 15.30

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać także pod numerem telefonu 17 850 65 75

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I

Karta Zgłoszenia I kl.poza obwodem

Karta Zgłoszenia I kl. obwód

Harmonogram czynnosci rekrutacja

Podręczniki na nowy rok szkolny!

Informujemy, że w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła zakupi wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klas od I do VII na nowy rok szkolny 2017/2018, (również do języków obcych).

Dotacja ministerialna nie dotyczy podręczników do religii – informacje o nich rodzice otrzymają we wrześniu.

zwroca_kase_za_podreczniki

 

Wywiadówka szkolna

Informujemy, że w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) o godz.17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami.  Zapraszamy!

wywiadowka

Komunikat

W dniu  16.05.2017 r. (wtorek) odbędzie się w naszej szkole sesja fotograficzna dzieci z klas od I – VI. Prosimy aby w tym dniu były obecne w szkole wszystkie dzieci oraz o ubranie dzieci w wizytowe stroje.

Rada Rodziców

aparat

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018

Trwają zapisy do świetlicy na nowy rok szkolny. Prosimy zainteresowanych Rodziców o wypełnienie kart zgłoszeń dzieci ( do odebrania u wychowawców klas ) lub poniżej link i złożenie kart do 08 maja u Wychowawców klas lub dyrektora szkoły.

KARTA do świetlicy szkolnej 20172018-kliknij

swietlica_logo

WAŻNE ; zagrożenia cyberprzestrzeni

Prosimy Rodziców uczniów o zapoznanie się z komunikatem w załączniku:

Podsekr Stanu M Kopeć – imienne_LIST CYBERBEZPIECZEŃSTWO-kliknij

 

cyberbezpieczeństwo

Wywiadówka szkolna

Informujemy, że w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz.17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami.  Zapraszamy!

wywiadowka

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Od dnia 01 marca br. ruszają zapisy dzieci do klasy I naszej szkoły na rok szkolny 2017/2018. Szczegóły oraz przydatne informacje dla Rodziców podajemy poniżej. Zapraszamy do składania Kart Zgłoszeń. (więcej…)