Home » O szkole »

 
 

Kalendarz wydarzeń

 

Archiwum

ROK SZKOLNY 2021/2022

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, przedstawionych przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dni wolne: 

12.11.2021

02.05.2022

24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022 – egzamin ósmoklasisty

17 06.2022

22.06.2022

23.06.2022