Home » O szkole »

 
 

Kalendarz wydarzeń

 

Archiwum

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, przedstawionych przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dni wolne: 

2.11.2020

25, 26, 27, 28. 05.2021

4.06.2021

23, 24. 06.2021