Home » O szkole » Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

ROK SZKOLNY 2022/2023

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023, przedstawionych przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dni wolne: 

31.10.2022

02.05.2023

23.05.2023, 24.05.2023, 25.05.2023 – egzamin ósmoklasisty

21-22.06.2023 (środa,czwartek)

Dni wolne ustawowo:

11 listopada (piątek)

6 stycznia (Święto Trzech Króli)

1 i 3 maja 2023 (poniedziałek, środa)

8 czerwca (Boże Ciało)