Home » Aktualności » Realizujemy ogólnopolski program „Mały Mistrz”

Archiwum

Realizujemy ogólnopolski program „Mały Mistrz”

Od początku bieżącego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych  naszej szkoły biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego realizowanych według programu  ogólnopolskiego pt. „Mały Mistrz”. Program polega na realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasie  I,  a w latach następnych w klasach II i III, według specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych  sprawności i umiejętności ruchowych. W trakcie roku szkolnego nauczyciele wspólnie z dziećmi  będą realizować cykl zajęć umożliwiających zdobycie sprawności  w 6 kategoriach:

  1. Rowerzysta – turysta
  2. Piłkarz
  3. Pływak – wodniak
  4. Gimnastyk – tancerz
  5. Lekkoatleta
  6. Saneczkarz -narciarz-łyżwiarz

Każda zdobyta sprawność nagradzana będzie specjalnym znaczkiem  w legitymacji „Małego Mistrza”.  Szkoła już otrzymała  dostosowany  do wieku  dzieci,  atrakcyjny sprzęt sportowy, który umożliwi zaproponowanie ciekawych i urozmaiconych zajęć.  Mamy nadzieję że program zachęci dzieci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej i pomoże w  wyborze ulubionego rodzaju sportu w przyszłości.