Home » Aktualności » Realizujemy projekt MULTISPORT

Archiwum

Realizujemy projekt MULTISPORT

Celem projektu jest:

-Wspieranie rozwoju dzieci  poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej

prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej i stanu zdrowia

-Upowszechnienie sportu wśród uczniów poprzez zwiększenie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach zajęć pozalekcyjnych

-Poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci  z uwzględnieniem korygowania wad postawy.

-Wzrost liczby dzieci uczestniczących w różnych formach aktywności

Projekt skierowany jest do uczniów kl. IV-VI, którzy nie biorą udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez Polskie Związki Sportowe.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu ( wtorek – 14.20-15.50, czwartek – 13.25-15.05, piątek – 14.20-15.50) w trzech blokach tematycznych.

Blok I – zajęcia zawierają podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i ćwiczeń kształtujących podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, gibkość, zwinność i wytrzymałość.

Blok II – gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe.

Blok III – sporty związane z lokalnymi tradycjami – piłka nożna.