Home » Aktualności » Komunikat : logowanie Dziennik Elektroniczny

Archiwum

Komunikat : logowanie Dziennik Elektroniczny

Prosimy Rodziców , którzy dotąd nie zalogowali się do Dziennika Elektronicznego z użyciem podanych loginów i haseł o niezwłoczne dokonanie tej czynności.
Prosimy również o bieżące zapoznawanie się z podawanymi w Dzienniku informacjami dotyczącymi uczniów.