Home » Aktualności » Ogłoszenie

Archiwum

Ogłoszenie

W związku z realizacją stażu Szkoła Podstawowa w Zgłobniu poszukuje kandydata na stanowisko : sekretarz szkoły.
Osoby zainteresowane odbyciem 6 miesięcznego stażu winny spełniać następujące kryteria określone przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie : zarejestrowany bezrobotny mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, wiek powyżej 50 lat lub osoba niepełnosprawna , osoba nie była dotychczas uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z  PUP w Rzeszowie , ul. Batalionów Chłopskich . Planowane rozpoczęcie stażu 06.05.2013 r