Home » Aktualności » Dzień Ziemi w Zgłobniu

Archiwum

Dzień Ziemi w Zgłobniu

W dniu 22 kwietnia uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w wycieczce do rezerwatu przyrody „ Wielki Las” w Woli Zglobieńskiej. Głównym celem wyjazdu było propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły. W obrębie rezerwatu spotkać można licznych przedstawicieli flory górskiej oraz szereg roślin rzadkich i chronionych. O zwyczajach zwierząt i miejscach ich występowania dowiedzieliśmy się od leśniczego – p. Tomasza Oparowskiego, który był naszym przewodnikiem. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w krótkim quizie, który na koniec wędrówki przez las, przygotował dla nich pan leśniczy.

Kolejnym punktem programu wycieczki było sadzenie drzew. Akcja miała za zadanie wskazać, jak ważną rolę odgrywają drzewa w ekosystemie. Pochłaniają one ogromne ilości CO2, dzięki czemu łagodzą efekt cieplarniany. Wpływają również na czystość powietrza oraz ograniczają erozję gleby. Zapobiegają powodziom i suszom. Dowiedzieliśmy się, że polscy leśnicy sadzą ich rocznie aż 500 milionów.
Uczniowie z zapałem przystąpili do sadzenia młodych drzewek. Większość uczniów miała okazję, po raz pierwszy w życiu, własnoręcznie posadzić drzewo. W akcji brało udział 55 uczniów naszej szkoły. Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem „ Rogacz” w Niechobrzu. Klasy zostały wytypowane, ponieważ dzieci są zaangażowane w ekologiczne działania. W okresie zimowym, przekazano nadleśnictwu karmę dla zwierząt leśnych ( żołędzie, siano, zboże), którą zebrali uczniowie klasy 5 i 6 naszej szkoły.

Na koniec wycieczki odbyło się wspólne grillowanie i zabawy sportowe na terenie rekreacyjnym, przyległym do Domu Myśliwego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również przyjedziemy do rezerwatu i posadzimy kolejne drzewka.