Home » Aktualności » Witaj Wiosno!

Archiwum

Witaj Wiosno!

Dzień 23 marca 2009 r. , był w naszej szkole dniem szczególnym. W ten marcowy poniedziałek obchodziliśmy bowiem I Dzień Wiosny, który zbiegł się z pierwszym dniem rekolekcji wielkopostnych. Pierwszym punktem programu był występ uczniów klas starszych, należących do teatrzyku ekologicznego, w przedstawieniu kostiumowym „Sąd nad ropuchą”. Zostało ono przygotowane przez trenera Panią Bożenę Drozdowską-Wnęk oraz zawodowego aktora Pana Jerzego Czosnykę w ramach projektu unijnego „Z mądrą głową do sukcesu…”. Młodzież zaprezentowała się w strojach zaprojektowanych przez Panią Joannę Deptułę – scenografa teatralnego. Celem przedstawienia było wskazanie ważnej roli, jaką w środowisku naturalnym odgrywa ropucha. Występ młodych aktorów znalazł uznanie w oczach widzów i został nagrodzony gromkimi brawami.
Kolejny program artystyczny, zaprezentowały dzieci 5-cio letnie. Tematycznie wiązał się on z nadejściem wiosny. Do występu dzieci przygotowała wychowawczyni – Pani Lidia Miler. Najmłodsi artyści zostali nagrodzeni nie mniej gromkimi brawami niż ich starsi koledzy. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami p.Jolantą Pierożak i p. Beatą Gubernat utopiły Marzannę. Kolorową Marzannę przygotowały wcześniej z bibuły i szarego papieru.Pogoda dopisała. Maluchy są przekonane, że wypowiedziane wspólnie zaklęcie sprawi, iż zima się już nie wróci: Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, do wody cię wrzucamy, bo z zimą się żegnamy!

W programie dnia znalazły się również dwa filmy religijne, nawiązujące w swej tematyce do rozpoczynających się rekolekcji wielkopostnych.
Po projekcji filmów uczniowie przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbyły się zawody sportowe. Rywalizacji towarzyszyły niemałe emocje. Na zakończenie wszyscy uczestnicy, zarówno zwycięzcy, jak i pokonani, otrzymali słodycze.