Home » Aktualności » Sprzątanie świata 2018 – grafik!

Archiwum

Sprzątanie świata 2018 – grafik!

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem sprzątania świata, które odbędzie się w piątek. PROSIMY O ZAPEWNIENIE DZIECIOM CIEPŁEGO ODZIENIA, SPORTOWEGO OBUWIA I PARASOLA W RAZIE DESZCZU!

 

 

Zgłobień, 26.09.2018r.

 

Akcja Sprzątanie Świata –Polska, odbywa się w tym roku pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

 

W Szkole Podstawowej w Zgłobniu akcja zostanie przeprowadzona                               w dniu 28 września 2018 r. (piątek) w godz. 10.30-11.15

              

Lp. Miejsce do porządkowania

 

Klasa Opiekun
1. Teren zielony i chodnik przed szkolą I

 

A.   Świder
2. Boisko małe

 

II A.   Płaza
3. Boisko duże

 

III B.   Dąbrowska
4. Teren przy przystanku PKS

 

IV   K. Majdzińska-Nowak
5. Teren przy cmentarzu

 

V        M. Fritz
6. Pobocze drogi w kierunku

Nosówki

VI B.   Drozdowska-Wnęk
7. Pobocze drogi w kierunku Woli Zglobieńskiej

 

VII

 

     Z. Byjoś
8. Pobocze drogi w kierunku Niechobrza

 

VIII A.   Król-Drzał

 

.

Koordynator:

Bożena Drozdowska-Wnęk