Home » Aktualności » Szlak Kultury Wołoskiej – nowy projekt w nasze szkole!

Archiwum

Szlak Kultury Wołoskiej – nowy projekt w nasze szkole!

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie realizuje projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr PLSK.01.01.00-18-0063/16), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  – Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom informacji o dziedzictwie kulturowym osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury Karpat.

12 września 2018 r. na inaugurację projektu w Szkole Podstawowej w Zgłobniu gościł nauczyciel historii – regionalista pan Bogdana Dziedzic, ze specjalną prelekcją . Wzięło w niej udział około 100 osób. Byli to głównie uczniowie, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Zgłobnia.

Prelekcja połączona z prezentacją audiowizualną obejmowała zagadnienia kultury pasterskiej i historię osadnictwa Wołochów. Pan Bogdan Dziedzic w przystępny sposób przestawił słuchaczom zwyczaje, religię i sposób życia górali karpackich. Zainspirował dzieci i młodzież do aktywnego słuchania poprzez opowiadanie różnego rodzaju ciekawostek. Zapoznał ich m.in. z historią Drakuli, systemem lokowania wsi na prawie wołoskim oraz budową architektoniczną szałasów pasterskich.

Prelekcja była początkiem działań w ramach realizacji projektu, który Szkoła Podstawowa w Zgłobniu prowadzi do 10 października.DSC_3045

DSC_3079

DSC_3126

DSC_3055

DSC_3072