Home » Aktualności » Sadzenie drzew z leśnikami

Archiwum

Sadzenie drzew z leśnikami

W dniu 22.04.2015r. uczniowie kl.4-5 pod opieką wychowawców uczestniczyli w wyjeździe do rezerwatu „ Wielki las” w Woli Zgłobieńskie, gdzie wzięli udział w ekologicznej akcji pn. „ Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”. Głównym celem działania było zaszczepianie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz szerzenie wśród nich świadomości ekologicznej.Przed akcją, uczniowie odwiedzili ciekawe miejsce w rezerwacie, w którym wysłuchali krótkiego wykładu na temat życia bobrów oraz obejrzeli budowane przez nich żeremia. Następnie uczniowie, pod opieką leśniczego, Pana Tomasza Oparowskiego posadzili około kilkudziesięciu drzewek, które w przyszłości posłużą zwierzynie leśnej, dostarczając jej pożywienia. Posadzone drzewka , przyczynią się również do zachowania równowagi w ekosystemie leśnym..

Ostatnim etapem wyjazdu było wspólne grillowanie. Zaznaczyć należy, ze pogoda w tym dniu była znakomita, podobnie jak gorące kiełbaski, przygotowane przez opiekunów wyjazdu.

Dzięki akcji sadzenia drzew uczniowie mieli okazję osobiście przyczynić się do ochrony fauny i flory leśnej.