Home » Aktualności » Podsumowanie działań prowadzonych w Szkole Podstawowej w Zgłobniu w zakresie udziału w GMINNYM PROJEKCIE „WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Archiwum

Podsumowanie działań prowadzonych w Szkole Podstawowej w Zgłobniu w zakresie udziału w GMINNYM PROJEKCIE „WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Podsumowanie działań prowadzonych w Szkole Podstawowej w Zgłobniu    w zakresie udziału w  GMINNYM PROJEKCIE „WYŻSZA  JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Podsumowanie działań prowadzonych w ramach Projektu w Szkole Podstawowej              w Zgłobniu.      

.

W realizacji projektu udział brało 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W dniu 31 grudnia 2020r. nastąpiło zakończenie projektu. Dzięki uczestnictwu w Inicjatywie SP w Zgłobniu odniosła  wiele korzyści. Nauczyciele brali aktywny udział w różnych formach dokształcania, których zróżnicowane treści (również z zakresu Technologii Informacyjno Komunikacyjnych), wydatnie przyczyniły się do uatrakcyjnienia zajęć szkolnych, prowadzonych z uczniami.    Dobór ciekawych programów i korzystanie z interesujących platform edukacyjnych, a także prowadzenie zajęć aktywnymi metodami nauczania, przyczyniło się do rozwinięcia kluczowych kompetencji beneficjentów projektu.

Jednym z ważniejszych zadań projektowych  było wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wykorzystanie nowych pomocy miało korzystny wpływ na większe zainteresowanie uczniów treściami nauczania.

Zakupiono m. in. wyposażenie laboratoryjne, sprzęt multimedialny, mikroskopy badawcze z kamerą, preparaty mikroskopowe, aparat fotograficzny, lornetki, lupy, kompasy, zestawy meteorologiczne, tellurium, model komórki zwierzęcej i roślinnej, modele układów człowieka, szkielet człowieka, mapy, globusy, zestaw edukacyjny LEGO MINDSTORMS EV3.

Zasadniczą częścią projektu była organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów     głównie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych.  W naszej szkole zorganizowano następujące zajęcia:

  1. Korekcyjno – kompensacyjne  „Ja też mogę osiągnąć  sukces”
  2.    „Lego robotyka”- zajęcia dla uczniów kl. 3
  3. „Akademia robotyki”- zajęcia dla uczniów kl. 5
  4. „Zrozumieć świat” – zajęcia z chemii
  5. „Tajemniczy ogród fizyki”
  6. „ Jestem badaczem przyrody”
  7. „Pasjonaci biologii”
  8. „ Ciekawi Świata”- zajęcia z geografii
  9. „Matematyka- mój klucz do sukcesu”
  10. „Zajęcia z języka angielskiego „High fliers”
Prowadzone w ramach projektu zajęcia o charakterze przyrodniczym kładły szczególny nacisk na kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy, dzięki temu uczniowie pod nadzorem nauczycieli mieli możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów, opracowania wniosków na ich temat oraz rozwijania krytycznego myślenia. Teoria wykorzystywana w praktyce, łączenie zabawy z nauką, motywowały do zdobywania wiedzy, uczyły sprawnej współpracy w grupie oraz zarządzania czasem.
Zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych z matematyki oraz j. angielskiego były dodatkowym wsparciem uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Dzięki nim nasi ósmoklasiści z sukcesem zdali egzamin osiągając bardzo wysokie noty w skali staninowej (8 stanin matematyka oraz 7 stanin język angielski).

Korzystając z okazji pragniemy bardzo serdecznie podziękować władzom   i pracownikom naszej gminy, w szczególności inicjatorowi Projektu Panu dr Wiesławowi Kąkolowi – Burmistrzowi Boguchwały i koordynatorowi Projektu Pani Anecie Stańko za  udzielone wsparcie i zaangażowanie oraz wszystkim, którzy osobiście przyczynili się do realizacji tej znaczącej Inicjatywy.

To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!

IMG_20191128_133753 (1) (3) IMG_20191204_145118 (2) (8) IMG_20200228_084708 IMG_20200910_123857  2ce6a8141aecc26b6517474a5e90c06d2aa0e123f3abe135980df375fff91885

IMG_20200227_134401 IMG_20200219_144631 IMG_20200219_144435 IMG_20200219_144354

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

IMG_20191120_145413 (3) IMG_20191030_150525 IMG_20191030_150508 IMG_20191030_150448 20191016_145143 20191016_144849 20191016_144249 20191016_140426 20190925_150009 20191016_144905 20190925_145949