Home » 6-LATKI » Podręcznik do klasy I na rok szkolny 2014/2015 – informacja dla Rodziców

Archiwum

Podręcznik do klasy I na rok szkolny 2014/2015 – informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo

1.    Podręcznik do klasy I szkoły podstawowej Nasz elementarz autorek Marii Lorek i Lidii Wollman został zaakceptowany i dopuszczony z mocy prawa do użytku szkolnego (art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.) w dniu 16 maja 2014 r.

2.    Podręcznik będzie składać się z czterech części a zapewni go BEZPŁATNIE szkołom Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś szkoła wypożyczy podręcznik uczniom.

3.    Pierwsza część podręcznika trafi do szkół do końca przed 1 września tego roku, pozostałe części będą przekazywane sukcesywnie.

4.    Na stronie internetowej : www.naszelementarz.men.gov.pl/ mogą Państwo już teraz zapoznać się z I częścią podręcznika do klasy I pt. „Jesień”

5.       Wybrane przez nauczycieli podręczniki do nauki języka angielskiego lub materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej zakupi szkoła i będzie je wypożyczać lub przekazywać uczniom (w przypadku materiałów ćwiczeniowych).

6.       Podręczniki do nauki religii, nie będą mogły być zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej i wypożyczane uczniom. W tym przypadku koszty zakupu podręczników będą w dalszym ciągu ponosić rodzice.

7.       Szczegóły dotyczące odbioru podręczników zostaną Państwu podane na spotkaniu  w II połowie sierpnia br. O jego terminie poinformuję na stronie internetowej szkoły .

/-/ Dyrektor szkoły

mgr Bartłomiej Wisz

elementarz