Home » Dla rodziców » OGŁOSZENIE

Archiwum

OGŁOSZENIE

Informuję Rodziców, że lista uczniów przyjętych do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu na rok szkolny 20120/21 jest do wglądu u Dyrektora Szkoły