Home » Aktualności » OGŁOSZENIE!

Archiwum

OGŁOSZENIE!

Informuję Rodziców, że lista uczniów przyjętych do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu na rok szkolny 20120/21 jest do wglądu u Dyrektora Szkoły