Home » Aktualności » Nasi kandydaci

Archiwum

Nasi kandydaci

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miejskiej:1.Oliwia Hudzik2.Miłosz Sanek Wybory odbędą się 15 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu w godzinach od 12:00 do 17:00.Prawo do oddania głosu w wyborach do Rady przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Boguchwała, która w dniu wyborów ma ukończone 10 lat i nie ukończyła 19 lat.