Home » Aktualności » Program „Młode głowy”.

Archiwum

Program „Młode głowy”.

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole będzie realizowany ogólnopolski program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób. Program powstał w odpowiedzi na wyniki badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym wzięło udział 184 tys. uczniów z całej Polski, w tym również z naszej szkoły. Ogólnopolski raport z tych badań jest dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl. Zachęcamy, by się z nim zapoznać. Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone w ramach godzin wychowawczych, według ośmiu opracowanych scenariuszy. Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24.W pierwszym półroczu zapoznamy uczniów i nauczycieli z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), które są zgodne z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). Zajęcia będą wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia. W drugim zaś semestrze skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci. (więcej o programie na stronie www.mlodeglowy.pl)