Home » Aktualności » Gminny System Informacji Przestrzennej

Archiwum

Gminny System Informacji Przestrzennej

Gmina Boguchwała wprowadziła dla mieszkańców , potencjalnych inwestorów oraz osób zainteresowanych Gminny System Informacji Przestrzennej.

Można się z nim zapoznać pod adresem : gminaboguchwala.imapcity.pl/imap

Nowy system to portal z interaktywną mapą gminy, opracowany na podstawie gminnych planów zagospodarowania z naniesionymi danymi adresowymi wszystkich nieruchomości. Aplikacja obejmuje następujące moduły : rejestr mienia komunalnego, obsługę planu MPZP, obsługę rejestru decyzji , oferty inwestycyjne .

Zachęcamy do zapoznania .