Home » Aktualności » Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Archiwum

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Dnia 12 lutego 2016r. uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Policji mł. asp. Pawłem Mazurem.Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego. Zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe. Następnie pan Policjant przypomniał o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas ferii w domu i poza nim. Mundurowy podpowiadał również jak bezpiecznie spędzić wolny czas od nauki na świeżym powietrzu. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, o czym świadczyła „lawina” pytań skierowana do Gościa. Zwieńczeniem wizyty była możliwość zapoznania się z wyposażeniem policjanta na służbie. Żegnając się z panem Policjantem wszyscy uczniowie serdecznie podziękowali za wizytę i cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.