Home » Aktualności » Audyt zewnętrzny szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty – zakończony

Archiwum

Audyt zewnętrzny szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty – zakończony

Zakończyła się ewaluacja zewnętrzna pracy szkoły prowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wyniki audytu w trzech obszarach wynikających z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej :

1. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”3. „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”,

pozwalają stwierdzić , iż w każdym z badanych obszarów praca szkoły została oceniona na poziomie wysokim. Taki rezultat oceny to powód do satysfakcji ale także zobowiązanie do utrzymania wysokiej jakości pracy. 

Szczegółowy raport można przeczytać po wybraniu stosownego katalogu na stronie internetowej:

zapraszam do zapoznania się z jego treścią
Bartłomiej Wisz – dyrektor szkoły
audyt-zewnętrzny (1)