Home » Aktualności » Akcja „Sprzątanie Świata”

Archiwum

Akcja „Sprzątanie Świata”

Akcja „ Sprzątanie Świata”12 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w ekologicznej akcji „Sprzątanie Świata”. Celem wydarzenia było promowanie poszanowania zasobów przyrody, ograniczenie ilości śmieci i ich efektywna segregacja. Udział w akcji to również propozycja do zmiany swoich nawyków w życiu codziennym. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.35. Uczniowie zaopatrzeni w worki do segregacji odpadów i jednorazowe rękawiczki oraz pozytywnie zmotywowani zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im rewiru. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Dzięki aktywnej postawie uczniów, udało się zebrać kilkanaście worków śmieci, które następnie zostały złożone we wcześniej ustalonym punkcie odbioru odpadów.Ze względu na swój jednorazowy charakter akcja miała znaczenie symboliczne, jednak bez wątpienia pozwoliła obudzić refleksję nad stanem środowiska naturalnego. Koordynator przedsięwzięcia p. Bożena Drozdowska-Wnęk dziękuje wszystkim za zaangażowanie i zaprasza do udziału w kolejnych wydarzeniach ekologicznych.