Home » Aktualności » Akcja proekologiczna „ Sprzątanie Świata”

Archiwum

Akcja proekologiczna „ Sprzątanie Świata”

27 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli  w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”,  będącej częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Celem akcji było promowanie poszanowania zasobów przyrody, ograniczenie ilości śmieci i ich efektywna segregacja. Udział w akcji to również propozycja do zmiany swoich nawyków w życiu codziennym. W związku z planowanym wydarzeniem, dzień wcześniej odbył się w naszej szkole apel propagujący segregację odpadów. Zapoznano również uczniów poszczególnych klas z wyznaczonymi dla nich terenami do sprzątania. Akcja rozpoczęła się o godzinie 10.30. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt i pozytywnie zmotywowani zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im rewiru. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Dzięki aktywnej postawie uczniów, udało się zebrać kilkanaście worków śmieci, które następnie zostały złożone we wcześniej ustalonym punkcie odbioru odpadów.

Ze względu na swój jednorazowy charakter akcja miała znaczenie symboliczne, jednak bez wątpienia pozwoliła obudzić refleksję nad stanem środowiska naturalnego                            i przysłużyła się rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za jego kondycję.

Koordynator przedsięwzięcia p. Bożena Drozdowska-Wnęk dziękuje wszystkim za zaangażowanie i zaprasza do udziału w kolejnych programach ekologicznych.

be626c8608b9e358fef62fca602c5ee1.0 2d2a9002ec75034333d503706e27da39.0 6c2056065bceb86c72b9094bec56cf73.0 27c3dacf12b64eff1b1e3ab7955ac1c2.0 489e0791083c08d30ae35fa689fd0415.0 20190927_103738 20190927_103757 20190927_111037 b9a3cc9f4711d3a53b34bd20456f2210.0 bc0eaf4d18436de166b78a9459ec0cb6.0 IMG_20190927_103900 IMG_20190927_104033 IMG_20190927_104828 IMG_20190927_105500 IMG_20190927_111355 IMG_20190927_111848 IMG_20190927_111924 IMG_20190927_111934 IMG_20190927_111939