Home » Aktualności » Sadzimy drzewa- jesteśmy eko

Archiwum

Sadzimy drzewa- jesteśmy eko

Sadzimy drzewa – jesteśmy eko
W dniu 20.04.2023 r., w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Ziemi, uczniowie kasy IV i V wzięli udział w ekologicznej akcji sadzenia drzew w lesie w Woli Zgłobieńskiej.
Celem działań jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Edukacja została poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem drzew.
Po przybyciu do Domu Myśliwego uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki nadleśniczego Pana Tomasza Oparowskiego, dotyczącej zwyczajów zwierząt leśnych.
Następnie uczestnicy akcji koordynowanej przez Pana Tomasza i nauczycieli: p. Bożenę Drozdowską-Wnęk i p. Zofię Byjoś, przystąpili do sadzenia młodych drzewek jodły. Pan nadleśniczy zapoznał uczniów z zasadami prawidłowego sadzenia drzew i zachęcił do samodzielnej pracy.
Akcja przebiegała bardzo sprawnie. Drzewa w przyszłości dostarczą zwierzynie leśnej pożywienia i schronienia oraz przyczynią się do zachowania równowagi w ekosystemie leśnym.
Ostatnim punktem wyjazdu było wspólne grillowanie, które odbyło się na terenie przylegającym do Domu Myśliwego w Woli Zgłobieńskiej. Po ciężkiej pracy i spacerze w uroczej leśnej scenerii, kiełbaski z grilla smakowały wybornie.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować: Panu nadleśniczemu Tomaszowi Oparowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu akcji oraz Panu Markowi Jandzie – prezesowi Koła Łowieckiego „Rogacz” w Niechobrzu za wynajęcie Domu Myśliwego. Nadmieniamy, że udział uczniów naszej szkoły w akcjach ekologicznych jest wieloletnią tradycją.