Home » Aktualności » PRÓBNY SPRAWDZIAN Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z OPERONEM

Dziś uczniowie klasy VI naszej szkoły rozwiązywali próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM . To coroczna, ogólnopolska akcja edukacyjna , w której od 5 lat bierze udział również nasza szkoła. Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty spełnia wszystkie swoje cele: sprawdza rzeczywistą wiedzę, pozwala przeprowadzić prawidłową diagnozę oraz zaznajamia uczniów z technicznymi aspektami egzaminu.  Sprawdzian testowy umożliwia zatem powtórzenie wiedzy i przećwiczenie potrzebnych umiejętności wymaganych na Sprawdzianie w kwietniu 2014 r.

Zadania testowe sprawdzają pięć obszarów edukacyjnych : czytanie, pisanie, korzystanie z informacji, rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Podział ten jest w pełni zgodny ze standardami wymagań, które są podstawą przeprowadzania sprawdzianu na koniec szóstej klasy . Do sprawdzianu OPERON co roku przystępuje ponad 200 tysięcy szóstoklasistów z całej Polski.

Wyniki uczniowie poznają za kilka dni a poszczególne zadania omówią z nauczycielami przedmiotów.

Partnerami projektu są Gazeta Wyborcza i portal Edulandia.pl.

operon-