Home » Aktualności » Ogłoszenie – wyniki zapytania ofertowego

Ogłoszenie – wyniki zapytania ofertowego

Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania ofertowego na przedmiot zamówienia :

  1. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Zgłobień”.

trwającego w dniach od 01.07.2013 r.  do 12.07.2013 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy : Przedsiębiorstwo Budowlane „Awers” Sp z o.o. , Zgłobień 15, 36-046 Zgłobień

Szczegóły na BIP szkoły oraz www.boguchwala.pl

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękuję  za złożenie ofert.

 

Bartłomiej Wisz – dyrektor szkoły