Home » Aktualności » Niesiemy pomoc potrzebującym

Archiwum

Niesiemy pomoc potrzebującym

To  już kolejny rok jak młodzież naszej szkoły aktywnie włącza się  w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy. Działalność  ta odgrywa bardzo dużą rolę – uczy młodzież wrażliwości na potrzeby innych, rozwija uczucie empatii, kształtuje pozytywną postawę wobec potrzebujących. Swoją postawą i zaangażowaniem uczniowie udowodnili, że nie jest im obojętny los chorych, samotnych i niepełnosprawnych. W ostatnich dniach Samorząd Uczniowski podsumował trwające  w naszej szkole akcje charytatywne „Szkoło Pomóż i Ty”, „Pomoc dla Hospicjum” oraz „Góra Grosza” .

Dzięki ofiarności uczniów i rodziców udało nam się zebrać 200 złotych na akcję „  Szkoło pomóż i ty”. Przypominamy, że dochód z tejże akcji będzie przeznaczony dla Justyny Niedziałek – absolwentki naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski  zorganizował  również akcję zbierania artykułów spożywczych, zabawek i kosmetyków dla dzieci chorych w hospicjum w Rzeszowie. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą wrażliwością  na potrzeby chorych rówieśników i dzięki ich zaangażowaniu udało nam się zebrać potężną grupę prezentów na kwotę ok. 300 zł.

Z ramienia Samorządu odbyła się również coroczna edycja „ Góry Grosza” podczas której zebraliśmy  w monetach jednogroszowych i pięciogroszowych 230 złotych.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcjach serdecznie dziękujemy. Szczególne wyrazy uznania kierujemy w kierunku naszych najmłodszych, czyli klasy „0”, która w tym roku wykazała się największą ofiarnością i zaangażowaniem.