Home » Aktualności » Nauka programowania na zajęciach z historii? Czemu nie!

Archiwum

Nauka programowania na zajęciach z historii? Czemu nie!

W czwartki w godzinach 12.35  – 13.20  klasa IV z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w ścieżce historycznej „Poszukiwacze skarbów”, która jest realizowana w ramach projektu #SuperKoderzy Funadacji Orange. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z Chronoskiem – Scratchową postacią, która prowadzi ich przez początki średniowiecza w Polsce. Uczniowie mają założone konta w programie Scratch i korzystają z funkcji pozwalających na swobodne podróżowanie po sieci i zapisywanie pobranych zasobów. Cała fabuła jest oparta na linii czasu, która jest stopniowo zapełniana coraz bardziej zaawansowanymi kodami. Zastosowanie linii czasu pozwala na uporządkowanie zebranych informacji. Finalnym produktem projektu będzie interaktywna gra „Podróże z Chronoskiem” oraz zajęcia z wykorzystaniem robotów, które ku wielkiej radości uczniów już do nas dotarły. Przed nami już tylko ich montaż i zaprogramowanie.