Home » Aktualności » Konferencja naukowa z okazji 700. rocznicy powstania parafii w Zgłobniu

Archiwum

Konferencja naukowa z okazji 700. rocznicy powstania parafii w Zgłobniu

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu świętuje jubileusz 700-lecia istnienia. Obchody rozpoczęła Msza Św. odprawiona w miejscowym kościele parafialnym. Kolejnym punktem programu była konferencja naukowa: „Parafia pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej”. 

Wśród prelegentów byli wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (m.in. ks. dr Z. Krzyszowski, ks. mgr lic. M. Nabożny, ks. dr hab. W. Pałęcki, ks. dr hab. W. Żurek, dr R. Sawa), Muzeum Regionalnego w Mielcu, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu.

Mieszkańcy Zgłobnia przygotowywali się do jubileuszu 700-lecia parafii uczestnicząc w misjach i okolicznościowych rekolekcjach. „Jubileusz dla parafii ma szczególne znaczenie, bowiem pokazuje zawsze początek wiary, która przekazywana jest dzięki drugiemu człowiekowi” – powiedział ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, koordynator konferencji. Poszczególne wykłady poświęcone były zarysowi dziejów parafii Zgłobień, architekturze i sztuce tutejszego kościoła, księżom rodakom pochodzącym ze Zgłobnia, a także funkcji duszpasterskiej parafii w świetle teologii posoborowej. Wykład na temat: „Znaczenie parafii w kulturze chrześcijańskiej Europy” wygłosił ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z kolei dr Elżbieta Matyaszewska z KUL-u zwróciła uwagę na piękno architektury i sztuki kościoła w Zgłobniu.

W uroczystościach uczestniczyli ponadto przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, historycy i regionaliści, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu oraz mieszańcy tej miejscowości. Patronat honorowy nad konferencją objął Ks. Bp. Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Źródło: www.radiovia.com.pl