Home » Aktualności » Jesteśmy w „Klubie Bezpiecznego Puchatka”

Archiwum

Jesteśmy w „Klubie Bezpiecznego Puchatka”

Program Klubu Bezpiecznego Puchatka skierowany jest  do uczniów klas I i ma za zadanie wyposażyć dziecko  w nowe umiejętności chroniące  je przed niebezpieczeństwami. Rozpoczynając naukę w pierwszej klasie dzieci powinny otrzymać podstawową wiedzę dotyczącą ich bezpieczeństwa w różnych miejscach:  w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwa na terenie samej placówki oświatowej,  jak również  bezpieczeństwa w domu. Nasza szkoła otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne do wykorzystania w czasie zajęć (scenariusze lekcyjne, materiały ilustracyjne i dydaktyczne). Wszystkie dzieci otrzymają specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym będą mogły utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. Rodzice otrzymają  broszury informacyjne z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ich dzieci.  Po zakończeniu zajęć i pomyślnym zdaniu testu bezpieczeństwa, szkoła otrzyma Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka a dzieci poczują się pewniej  i  bezpieczniej na terenie szkoły oraz poza nią.

logo_klub_bezpiecznego_puchatka