Home » Aktualności » Góra Grosza

Archiwum

Góra Grosza

Góra Grosza w roku szkolnym 2022/2023

Podliczyliśmy wszystkie darowane monety.

Akcja Góra Grosza polega na zbieraniu monet wszystkich nominałów na rzecz potrzebujących dzieci. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci
(w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zebrali łącznie 280,08 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i wsparcie akcji. Słowa wdzięczności dla pana Aleksandra Ziomka za wielkie zaangażowanie w naszą akcję.

góragrosza #akcja #pomoc #towarzystwonaszdom