Home » Aktualności » Dzień Edukacji Narodowej

Archiwum

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2008r. w Szkole Podstawowej w Zgłobniu odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Dzień Edukacji Narodowej – popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Uczniowie klasy czwartej i piątej przygotowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zakończony życzeniami dla Wychowawców, Nauczycieli i Pracowników szkoły w dniu ich święta.

Po zakończeniu części artystycznej Pan Dyrektor Bartłomiej Wisz wręczył nagrody nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Składając życzenia Pani mgr Alicji Chlebicy ( nauczycielowi języka polskiego ) dyrektor podkreślił wyjątkowy wkład w przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji i konkursów kuratoryjnych. Dzięki pracy p. Chlebicy po kilku latach szkoła znów miała laureata szczebla wojewódzkiego ( Katarzyna Nowak – absolwentka klasy VI – konkurs humanistyczny ) oraz finalistę tego szczebla : Natalia Hadała ( absolwentka klasy VI ). Dyrektor nagrodził również p. mgr inż. Bożenę Drozdowską –Wnęk ( nauczyciel przyrody ) za uzyskiwany od lat wysoki wynik edukacyjny uczniów w sprawdzianie kompetencji w zakresie przyrody , jak również spore zaangażowanie w pozyskiwanie środków z funduszy unijnych , pilotaż projektów EFS , oraz pracę społeczną na rzecz szkoły . Nagrodę dyrektora szkoły otrzymała także p. mgr Bogumiła Dąbrowska ( nauczyciel kształcenia zintegrowanego ) za aktywną pracę wychowawczo-opiekuńczą . Z grona pracowników szkoły nagrodę otrzymał Pan konserwator – Jan Stopyra w uznaniu wkładu pracy w zakresie gospodarczo-remontowym.
Na zakończenie uroczystości zaproszony Gość – Pan mgr Leszek Kalandyk – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Boguchwale, przekazał na ręce Dyrektora szkoły – Bartłomieja Wisza list gratulacyjny wraz z nagrodą Burmistrza Gminy Boguchwała – za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i oświatowej.