Home » Aktualności » Akcja „ Sprzątanie Świata” w naszej szkole

Archiwum

Akcja „ Sprzątanie Świata” w naszej szkole

W dniu 4 października 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu,  pod opieką wychowawców, wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne sprzątanie odbywało się w naszym kraju pod hasłem „ Odkrywany czystą Polskę”.

Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawice, sprzątali teren wokół szkoły oraz teren Zgłobnia. Sprawne ręce naszych uczniów, szybko zrobiły porządek w wyznaczonych rejonach. Zebraliśmy wspólnie  kilkanaście worków śmieci. Niestety, w czasie akcji dotarliśmy do tzw. dzikiego wysypiska. Mamy nadzieję, że to nie mieszkańcy Zgłobnia pozbywają się w tym miejscu, różnych odpadów z własnych domów. Zobaczyliśmy m.in.: sterty plastikowych butelek, starą odzież, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Świadomość ekologiczna u większości naszych uczniów jest wysoka, dlatego „dzikie wysypisko” wywarło na nich bardzo przygnębiające wrażenie. Dołożymy wszelkich starań, aby w najbliższym czasie zniknęło ono z  terenu Zgłobnia. Dzięki takim akcjom, wyrabiamy u uczniów nawyki na przyszłość, wyczulamy ich na problemy ochrony środowiska oraz zachęcamy do kulturalnego postępowania z odpadami.