Archiwum

09 czerwca 2022 r. uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej w Zgłobniu przystąpili do
egzaminu praktycznego na kartę rowerową.
Celem egzaminu było: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin na kartę rowerową składał się z dwóch części.
1. Część teoretyczna.
Odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Pytania
dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków
drogowych i zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej
pomocy ( egzamin w tej formie odbył się 2 tygodnie wcześniej).
Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
2. Część praktyczna
Egzamin praktyczny odbył się w na terenie parku szkolnego. Polegał na ocenie
kierującego rowerem pod względem:
a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b) umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: pozycja kierującego na rowerze, upewnienie się o możliwości jazdy, upewnianie się o możliwości wykonania skrętu i sygnalizowanie zmian kierunku
jazdy, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem części praktycznej egzaminu czuwali p.
Bożena Drozdowska-Wnęk – nauczyciel techniki i p. Damian Madera – dzielnicowy
z komisariatu w Boguchwale. Po egzaminie, uczniowie dodatkowo wzięli udział w
pogadance wygłoszonej przez p. policjanta dot. wypadków z udziałem pieszych i
rowerzystów. Wszystkim uczniom, którzy szczęśliwie zaliczyli obie części egzaminu na kartę rowerową
Gratulujemy!
287661706_1189551595217223_4608445601564337469_n 287697203_1189551898550526_3325771475582706837_n 287700172_1189550135217369_1165092540995177508_n 287709026_1189550261884023_551714649030513648_n 287730136_1189549838550732_9152285828258331819_n 287794102_1189550015217381_627338750653404392_n 287806249_1189551968550519_7016094868152900512_n 287888658_1189552021883847_7947154145032888311_n 287907359_1189552071883842_8796697781194318206_n