Home » Aktualności » Komunikat

Komunikat

W związku z planowaną inwestycją „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Zgłobień”, dyrektor szkoły zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. inwestycji.

Szczegóły w załącznikach

kanalizacja inspektor kanalizacja osw. zal. 1 kanalizacja osw. zal.2 kanalizacja oferta zal. 3 kanalizacja umowa zal. 4