Home » Aktualności » Rada Rodziców

Archiwum

Rada Rodziców

W dniu 19.09. dokonano wyborów Rad Oddziałowych i Rady Rodziców naszej szkoły” 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013.2014 tworzą :
  1. Przewodniczący Rady Rodziców ; Grzegorz Być
  2. Zastępca RR ; Józef Baran
  3. Sekretarz ; Monika Kowal
  4. Członkowie RR ; Joanna Drzał
  5. Agnieszka Przerwanek
  6. Komisja Rewizyjna : Maria Baran, Sławomir Kaszuba
Rodzicom gratulujemy wyboru i liczymy na dobrą współpracę
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły