Home » Aktualności » Certyfikat Przyjaciela Matematycznego

Archiwum

Certyfikat Przyjaciela Matematycznego

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu w roku szkolnym 2015/2016 znalazła się w gronie osiemdziesięciu szkół w Polsce, które w sposób szczególny uczestniczą w procesie rozwijania matematycznych umiejętności uczniów.
Certyfikat ten został przyznany dla kółka matematycznego prowadzonego przez Magdalenę Fritz.
Celem zajęć było wspomaganie uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli problemy w opanowaniu wiedzy matematycznej. Aby zwiększyć motywację uczniów i uatrakcyjnić zajęcia stosowano różnorodne metody pracy, nowoczesne technologie i zadania interaktywne zamieszczone  na różnych portalach edukacyjnych.
Jednym z nich była strona www.matzoo.pl, gdzie zamieszczone są zadania matematyczne dla poszczególnych klas. Uczniowie, również w domu, mogą samodzielnie rozwiązywać coraz trudniejsze przykłady, a możliwość automatycznego sprawdzenia otrzymanego wyniku pozytywnie wpływa na motywacje uczniów.

012