Home » Aktualności » Wysoki wynik naszych ósmoklasistów na egzaminie !

 
 

Wysoki wynik naszych ósmoklasistów na egzaminie !

 

Z satysfakcją pragnę poinformować o uzyskaniu przez uczniów klasy ósmej WYSOKIEGO wyniku egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego ( j. angielski )

Zadania we wszystkich arkuszach ( język polski, matematyka, język angielski ) sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012 r. dla I i II etapu edukacyjnego.

W ogólnopolskiej skali staninowej średnich wyników szkół ( w % ) z egzaminu ósmoklasisty nasi uczniowie uzyskali w każdym z przedmiotów wynik : WYSOKI ( czyli 7 stanin w 9 stopniowej skali staninowej )

  1. Język polski : 69,88 %
  2. Matematyka : 55,47 %
  3. Język angielski : 65,23 %

Uczniom, Nauczycielom prowadzącym z poszczególnych przedmiotów a także Wychowawcom serdecznie dziękuję i gratuluję tak wysokiego poziomu kształcenia . Życzę dalszych sukcesów .

Bartłomiej Wisz dyrektor szkoły

pobrane

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.