Home » Aktualności » Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała

Archiwum

Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała

W latach 2019-2020 Gmina Boguchwała zrealizuje kolejny projekt edukacyjny. Ponad 1,9 mln zł zostanie przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” to projekt realizowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Środki na jego realizację będą pochodzić z budżetu gminy oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z trwającą rekrutacja uczniów do projektu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla uczniów