Home » Aktualności » Warto widzieć!

Archiwum

Warto widzieć!

W zawiązku z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z działania szkodliwego pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe, routery WI FI i inne urządzenia elektroniczne, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, w szczególności z Deklaracją z Nikozji. Korzystajmy bardziej świadomie z tych urządzeń, aby zachować pełne bezpieczeństwo i minimalizować skutki uboczne dla zdrowia

ulotka_PEM

Polish-Apel-naukowcow_2017

NicosiaDeclarationPL