Home » Aktualności » V Gminny Konkurs Wiedzowy „Europa bez tajemnic”

Archiwum

V Gminny Konkurs Wiedzowy „Europa bez tajemnic”

W dniu 14.05.2015r. w naszej szkole odbył się V Gminny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pt. „Europa bez tajemnic”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Boguchwała. Do konkursu przystąpiło 4 szkoły, reprezentowane przez dwuosobowe drużyny. Były to:

– Szkoła Podstawowa z Mogielnicy

– Szkoła Podstawowa z Niechobrza nr 1

– Szkoła Podstawowa z Woli Zgłobieńskiej

– Szkoła Podstawowa ze Zgłobnia

Na wstępie dyrektor szkoły p. Bartłomiej Wisz przywitał zaproszonych Gości i uczestników Konkursu oraz dokonał prezentacji Komisji Konkursowej, w skład której weszły:  przewodnicząca p. Sylwia Mazur – przedstawiciel Europe Direct ( Punktu Informacji Europejskiej w Rzeszowie ), p. Agata Kot – dyrektor Lokalnego  Ośrodka  Kultury w Zgłobniu oraz p. Urszula Moskwa- Romańczuk- nauczyciel plastyki ze SP nr 5 w Rzeszowie.

Atrakcją tegorocznego konkursu był Syriusz –  maskotka Unii Europejskiej. Witał on wszystkich zebranych, nagradzał dobre odpowiedzi wśród publiczności cukierkami i rozbawiał zebranych tańcem.

Uroczystość tę uświetniły występy naszych uczennic. Emilka Lis-Gubernat z klasy 4 wykonała hymn Unii Europejskiej, natomiast Martynka Kaszuba z klasy 5 zaśpiewała jedną z piosenek zespołu ABBA ,, Mamma mija’.

Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Konkurs podzielony został na dwie części. Pierwsza to część wiedzowa sprawdzająca wiadomości o Unii Europejskiej. Uczestnicy w pierwszej konkurencji losowali zagadki, których rozwiązaniem było  podanie nazwy państwa. Musieli też wykazać się znajomością państw, ich stolic oraz dopasować do nich flagi. Kolejna konkurencja ,,Czy znasz Europę” nie dla wszystkich okazała się prosta. Każda drużyna musiała wybrać zestaw trzech pytań o różnym stopniu trudności. W kolejnym zmaganiu uczniowie liczyli na łut szczęścia, kręcąc kołem fortuny z polami zaznaczonych państw UE i odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanych krajów. Większość z nich doskonale radziła sobie z kolejnymi konkurencjami, wykazując się wysokim poziomem wiedzy.

Druga część konkursu to prezentacja. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić dowolny kraj członkowski UE w formie ciekawej prezentacji multimedialnej. Komisja Konkursowa, brała pod uwagę: zgodność z tematem, estetykę wykonania i oryginalność.

W ogólnym rozliczeniu największą liczbę punktów zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Niechobrzu, na trzecim miejscu uplasowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej i ze Zgłobnia.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonał dyrektor szkoły p. Bartłomiej Wisz. Na koniec podziękował wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom oraz osobom odpowiedzialnym za jego organizację.

Wspaniałe nagrody zwycięzcy otrzymali dzięki sponsorom: Firmie ELEKTROMONTAŻ oraz Europe Direct ( Punktu Informacji Europejskiej          w Rzeszowie ), którym serdecznie dziękujemy.

Zwycięzcom gratulujemy i już teraz zapraszamy szkoły z gminy Boguchwała do udziału w VI edycji Konkursu – za rok !