Home » Aktualności » Uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Zgłobniu

Archiwum

Uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Zgłobniu

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Mieszkańcy Zgłobnia i Gminy Boguchwała !

W najbliższą sobotę czeka nas wszystkich historyczne wydarzenie. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu otrzyma uroczyście imię wybitnego Polaka , duchownego , dyplomaty i męża stanu – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Procedura wyboru Patrona trwała blisko rok. Pragnę podziękować zarówno społeczności szkolnej, Radzie Rodziców jak i mieszkańcom naszej miejscowości za dokonany wybór. Jesteśmy jedną z kilkuset szkół w Polsce noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To dla nasz szczególny honor i zaszczyt ale także zobowiązanie. Życie i działalność Patrona stawia przed nami wysokie wymagania . Jestem przekonany , że wartości umiłowania Boga i ojczyzny , uniwersalne idee humanizmu, szacunku dla drugiego człowieka , cnoty męstwa i odwagi – stanowić będą dla obecnych i przyszłych uczniów naszej szkoły wzór w codziennym życiu i postępowaniu. Kardynał Stefan Wyszyński swoją niezłomną postawą w trudnych czasach II  połowy  XX wieku przyczynił się do tego , że dziś po wielu latach możemy żyć , uczyć się i pracować w bezpiecznej , wolnej Ojczyźnie. Kardynał Stefan Wyszyński wzorem swojego życia wzmacniał poczucie wspólnoty narodowej, religijnej i kulturowej, poprzez głoszenie słowa rozwijał w młodych ludziach : mądrość, patriotyzm, niezłomność charakteru, poszanowanie dla rodziny i poczucie wspólnoty. Rada Miejska w Boguchwale w dniu 31 sierpnia 2017 r. podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z wielką satysfakcją i dumą mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na uroczystości w dniu 07 października br. Poprzedzi je msza święta w kościele parafialnym w Zgłobniu pod przewodnictwem J.E. księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego , podczas której nastąpi poświęcenie sztandaru szkoły. Po zakończeniu mszy św. udamy się w uroczystym przemarszu do szkoły gdzie nastąpi poświęcenie tablicy pamiątkowej Patrona w holu na I piętrze . Następnie w sali gimnastycznej szkoły przewidziane jest uroczyste przekazanie sztandaru oraz okolicznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

W imieniu Uczniów, Nauczycieli i Pracowników szkoły , Rady Rodziców oraz władz samorządowych Gminy Boguchwała serdecznie zapraszam do udziału w tym historycznym wydarzeniu.

/ Bartłomiej Wisz / dyrektor szkoły

001_a

011_f

008_c