Home » Aktualności » Szkoła na szóstkę !

Archiwum

Szkoła na szóstkę !

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki Sprawdzianu klasy VI w obecnym roku szkolnym . Nasi uczniowie uzyskali średni wynik : 26,85 pkt. W tzw. :”skali staninowej” w ocenach przedziału od 1-9 ten wynik klasyfikuje naszych uczniów w ocenie „6” czyli wynik : „wyżej średni” .
Najlepszy rezultat : 39 punktów / 40 możliwych do zdobycia uzyskała uczennica Sylwia Lib.
W skali gminy Boguchwała nasza klasa mieści się w średniej ocenie staninowej czyli wyniku „wyżej średni” .
W przyszłym roku zasady pisania Sprawdzianu ulegną zmianie.