Home » Aktualności » Stypendia uczniowskie

Archiwum

Stypendia uczniowskie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
STYPENDIA UCZNIOWSKIE

Od 3 września 2012 r. można będzie składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2012/2013 za okres wrzesień-grudzień br.

Wnioski są do odebrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Boguchwale, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:45 – 15:30, w piątek od 7:45 do 14:30 lub w szkole.

Należy je składać od 03.09.2012 r. do 17.09.2012 r.

We wniosku należy podać dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym jego złożenie, ustalone w oparciu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dochody należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami /dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne stanowi dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się prowadzącej odrębne gospodarstwo domowe, nie przekraczający kwoty 351 zł. netto do 30.09.2012 r. po 01.10.2012 r. 456 zł. netto. Hektar przeliczeniowy, uzyskany dochód miesięczny w wysokości 207 zł. do 30.09.2012 r. po 01.10. 2012 r. 250 zł.

Źródła dochodu stanowią:

- wynagrodzenie za prace i zasiłek rodzinny

- emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne

- stałe zasiłki z pomocy społecznej

- dodatek mieszkaniowy

- zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny

- dochody z gospodarstwa rolnego

- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

- inne dochody

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szklonego:

 podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,

 artykuły szkolne: piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina, i inne

przybory związane z zajęciami szkolnymi,

 tornister, torba lub plecak szkolny,

 strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:

o odzież sportowa: dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) po 1 na półrocze, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna,

o obuwie sportowe: obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki po 1 parze na półrocze, adidasy po 1 parze na półrocze,

 instrumenty muzyczne do nauki gry (potwierdzone przez szkołę),

 komputer, oprogramowanie systemowe, części do komputera, nośniki danych, drukarka, tusz i papier do drukarki,

 zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,

 koszty udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych),

 wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru itp. – należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia,

 pokrycie kosztów abonamentu internetowego .

Stypendium szkolnego nie można wydać na:

- odzież i obuwie codziennego użytku

- wyżywienie

Te wydatki nie będą refundowane ponieważ wsparcie na takie cele rodziny otrzymują z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązują faktury:

- podręczniki szkolne, data wystawienia od czerwca 2012 r.

- artykuły szkolne od lipca 2012 r.

- pozostałe faktury, w tym odzież od września 2012 r.

 

Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów są dostępne u dyrektora szkoły .